mihoc
OPERATOR LICENTIAT FURNIZARE GAZE NATURALE
SC MIHOC OIL SRL
mihoc
EXTRACTIA TITEIULUI BRUT
SC MIHOC OIL SRL
mihoc
VALORIFICAREA ULEIULUI UZAT
SC MIHOC OIL SRL

Proiect finantat din Fonduri Europene

mihoc-oil

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Mai mule, click aici

Pe 1 iulie 2020 a avut loc liberalizarea pietei de gaze naturale astfel furnizarea gazelor naturale la clientii casnici concectati in sistemul propriu de distributie cu un consum anula pana la 280 Mwh - C1 care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate prin semnarea unui nou contract de furnizare in regim concurential se va face cu pretul de 115,21 lei plus TVA.

Descarca formular aici: Contract de vanzare-cumparare a gazelor naturale
Vezi/descarca aici: INFORMARE privind eliminarea preturilor reglementate de ANRE pentru furnizarea gazelor naturale la clientii casnici
Vezi/descarca aici: Notificare - Anexa 2 - Ordin ANRE - 27 - 2020

Vezi/descarca aici: Liberalizarea pietei de gaze naturale - recomandari pentru clientul casnic


Vezi/descarca: Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de Mediu Extindere gaze, comuna Doljesti

Vezi/descarca: REGISTRUL de evidenta a Cererilor de racordare la sistemul de distributie G.N. - 01.01- 31.12. 2019

Valorile maximale ale elementelor de calcul al componentei C(E) a tarifului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale

Nr. crt.

Diametrul racordului

c(s)D [lei]

c(m)D [lei/m]

PE* [mm]

OL** [inch]

PE

OL

PE

OL

1

32

1

500,00

450,00

80,00

80,00

2

40

1,5

550,00

500,00

85,00

85,00

3

50

1?

600,00

550,00

90,00

90,00

4

63

2

700,00

600,00

95,00

95,00

5

75

2?

920,00

790,00

100,00

100,00

6

90

3

1.050,00

920,00

110,00

105,00

7

110

3?

1.260,00

1.060,00

120,00

110,00

8

125

4

1.460,00

1.240,00

130,00

115,00

9

140

5

1.580,00

1.370,00

145,00

120,00

10

160

6

1.770,00

1.520,00

160,00

130,00

11

180

8

1.960,00

1.680,00

175,00

140,00

12

200

10

1.930,00

1.880,00

195,00

150,00

13

225

12

2.350,00

2.090,00

215,00

160,00

14

250

14

2.610,00

2.330,00

235,00

170,00

15

280

16

2.880,00

2.580,00

260,00

180,00

16

315

18

3.400,00

2.850,00

290,00

190,00

17

355

20

3.950,00

3.160,00

320,00

200,00

* PE - polietilena.
* *OL - otel.
NOTa:
Pentru diametre ale racordului de polietilena mai mari de 355 mm si pentru diametre ale racordului de otel mai mari sau egale cu 22 inch valorile elementelor de calcul c(s)D ?i c(m)D al componentei C(E) a tarifului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale se stabilesc de operatorul sistemului.

ANEXA Nr. 2
Valorile componentei C(S) a tarifului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru un loc de consum

Nr. crt.

Tipul postului de reglare masurare

Debitul maxim [m3/h]

C(S) [lei]

1

cu firida si regulator

10

450,00

16

460,00

20

480,00

25

500,00

35

550,00

40

650,00

50

770,00

65

900,00

75

1.050,00

100

1.250,00

125

1.550,00

140

1.850,00

160

2.150,00

200

2.550,00

250

3.050,00

500

4.500,00

Vezi/descarca Procedura interna privind modalitatea de achizitie a gazelor naturale.

ANEXA 1

Oferta tip
De furnizare a gazelor naturale pentru clientii noncasnici

SC MIHOC OIL SRL, cu sediul in loc. Leghin, comuna Pipirig, judetul Neamt, cod postal 617328, telefon/fax, 0233/740703, 0233/252202, cod unic de inregistrare 8137551, cod de inregistrare fiscala RO, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comertului J27/95/05.02.1996, cu punctele de lucru:

  • Tamaseni: Str. Unirii nr. 149;
  • Vanatori Neamt: Str. Stefan cel Mare, nr. 170.

adresa web: www.mihoc-oil.ro, e-mail: mihoc_oil@yahoo.com, adresa de corespondenta: Jud. Neamt, localitatea Roman, strada Tineretului, nr. 20, cod postal 611077, conturi bancare :

  • nr. RO80 BRDE 280SV 273458 22800, deschis la Banca BRD Roman,
  • nr. RO40 BACX 0000 0003 0103 9000, deschis la UniCredit Bank,
  • nr. RO93 TREZ 4915 069X XX00 8151, deschis la Trezoreria Mun.Piatra Neamt,

titular al Licentei de distributie nr.1870 din 18.10.2013 si al Llicentei de furnizare 1871 din 18.10.2013, pentru distributia gazelor naturale in comunele Tamaseni, respectiv Vanatori Neamt, licente emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei in calitate de furnizor de gaze naturale prezinta la data de 01.07.2019, urmatoarea oferta:

Preturi reglementate pentru furnizarea gazelor naturale in regim reglementat realizata de Societatea Comerciala MIHOC OIL - S.R.L.

Pentru clientii casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate conform Ordinului ANRE nr. 46/2020

Anexa nr. 2 (la Ordinul presedintelului ANRE nr. 46/2020)

Categoria de clienti

Lei/MWh

Clienti conectati in sistemul de distributie

C.1. Cu un consum pana la 280 MWh

107,73

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. conform Ordinului ANRE nr. 103/2019

Categoria de clienti

Lei/MWh

1. Tarife de distributie

Clienti conectati in sistemul de distributie

C.1. Cu un consum pana la 280 MWh

32,70

Preturi pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor noncasnici realizata de Societatea Comerciala MIHOC OIL - S.R.L.

Categoria de clienti

Lei/MWh

Clienti conectati in sistemul de distributie

C.1. Cu un consum pana la 280 MWh

175,00

A.1. Cu un consum anual intre 1162,79 MWh si 11627,78 MWh

125,00

A.2. Cu un consum anual intre 1162,79 MWh si 11627,78 MWh

120,00

Valabile incepand cu data de 01.04.2020

Vezi/descarca aici "Oferta - tip de furnizare a gazelor naturale"

Anexa 1

LISTA TARIFELOR REGLEMENTATE PENTRU ACTIVITATILE CONEXE CELOR DE OPERARE A SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PRACTICATE DE SC MIHOC OIL SRL iNCEPaND CU DATA DE 01.01.2016

Vezi/descarca documentul

Anexa 2

Activitati reglementate conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale, prestate de SC MIHOC OIL S.R.L. pe baza de deviz de cheltuieli, valabile incepand cu 01.01.2016

Vezi/descarca documentul

SC MIHOC OIL SRL, cu sediul in loc. Leghin, comuna Pipirig, judetul Neamt, cod postal 617328, telefon/fax, 0233740703, 0233252202 , cod unic de inregistrare 8137551, cod de inregistrare fiscala RO, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comertului J 27/95/05.02.1996, web: www.mihoc-oil.ro , e-mail : mihoc_oil@yahoo.com ,

adresa de corespondenta : jud. Neamt, localitatea Roman, strada Tineretului, nr. 20, cod postal 611077

conturi bancare :

nr. RO47 CARP 0280 0046 7413 RO01 , deschis la Banaca Carpatica Roman,

nr. RO93 TREZ 4915 069X XX00 8151 , deschis la Trezoreria Mun.Piatra Neamt,

titular, si al licentelor de distributie nr.1870 din 18.10.2013 si al licentei de furnizare 1871 din 18.10.2014 , pentru distributia gazelor naturale in comunele Tamaseni , respectiv Vanatori Neamt ,licente emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei in calitate de furnizor de gaze naturale prezinta la data de 01.01.2015 , urmatoarea oferta:

 

Pentru clientiicasnici / noncasnici conectati in sistemul de distributie ? pretul de furnizare a gazelor naturale si pachetul inclus de servicii reglementate de distributie /transport / inmagazinare subterana a gaze naturale pe categoriii de consum:

B.1 clienti cu un consum anual de pana la 23,25 MWh = 150,00 lei / Mwh

B.2clienti cu un consum anual intre 23,26 MWh si 116,28 MWh = 145,00 lei / Mwh

B.3clienti cu un consum anual intre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh = 142,00 lei / Mwh

B.4clienti cu un consum anual intre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh = 140,00 lei / Mwh

Unde ,

- tarifele reglementatede distributie sunt conform Ordinului ANRE 46/2013( publicat in MO nr.391/29.06.2013) , astfel:

B.1clienti cu un consum anual de pana la 23,25 MWh = 23,16 lei / Mwh

B.2clienticu un consum anual intre 23,26 MWh si 116,28 MWh = 20,81 lei / Mwh

B.3clienticu un consum anual intre 116,29 MWh si 1.162,78 MWh = 18,93 lei / Mwh

B.4clienticu un consum anual intre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh = 17,40 lei / Mwh

 

- tarifele reglementate de transport si inmagazinare subterana sunt conform Ord.ANRE 70/22.07.2014( publicat in MO nr.556/28.07.2014 )cu modificarile ulterioare, respective conform Ord.ANRE 29 ?i 30/2014( publicat in MO nr.272/14.04.2014).

Pentru clientiicasnici / noncasnici conectati direct la sistemul de transport ? pretul de furnizare a gazelor naturale si pachetul inclus de servicii reglementate de transport / inmagazinare subterana a gaze naturale pe categorii de consum:

A.1clienti cu un consum anual de pana la 1.162,78 MWh = 126,84 lei / Mwh

A.2clienti cu un consum anual intre 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh = 124,19 lei / Mwh

A.3clienti cu un consum anual intre 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh = 123,03 lei / Mwh

A.4clienti cu un consum anual intre 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh = 122,60 lei / Mwh

 

Tarifele in ambele cazuri nu includ TVA si accize ( daca este cazul).

Durata de valabilitate a ofertei este de la data de 01.01.2015 pana la data de 31.03.2015.

Garantii solicitate pentru categoriile B1, B2, B3 respectiv A1, A2, A3? nu este cazul , pentru categoria B4 respectiv A4 prin negociere directa.

Termenele de plata 30 zile calendaristice de la data facturarii.

Plata se face in conturile societatii prin Ordin de plata, prin depunerea la contabilitatea societatii a unui CEC sau Bilet la ordin , sau la casieriile societatii deschise la punctele de lucru.

Transmiterea facturii se face lunar pana la data de 10 ale lunii urmatoare celei de facturare prin e-mail , postal sau prin inmanare directa in functie de optiunea dvs .

Acceptarea ofertei ?tip se face prin adresa transmisa prin e-mail, fax sau postal .Odata cu acceptarea ofertei ?tip, furnizorul va transmite clientului final o copie a contractul de furnizare si a prestarii serviciilor de inmagazinare subterana ,transport si distributie.Contractul intra in vigoare la data semnarii si va lua sfarsit la 30.09.2015. Incheierea contractului este considerata odata cu semnarea acestuia de cele doua parti.

Denuntarea unilaterala a contractului de furnizare este posibila prin notificarea scrisa in acest sens a celeilalte parti cu cel putin 30 zile calendaristice inainte.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NON
E

NOTIFICARE

PRIVIND FURNIZAREA GAZELOR NATURALE PE BAZA DE CONTRACTE NEGOCIATE

Avand in vedere prevederile
- art 179 alin.(2) litera a) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
Va informam:
- Incepand cu data de 01 ianuarie 2015 inceteaza aplicabilitatea preturilor finale reglementate pentru clientii noncasnici;
- Este necesara exercitarea dreptului de eligibilitate si incheierea , pana la data de 31 decembrie 2014, a contractului de vanzare cumparare aferent furnizarii gazelor naturale in regim negociat;
- Oferta propusa de societatea noastra in calitate de furnizor de gaze naturale, in situatia in care alegeti sa va exercitati dreptul de eligibilitate , si sa incheiati cu SC Mihoc Oil S.R.L. un contract de vanzare cumparare gaze naturale in regim negociat este prezentata in Anexa 1 - Oferta tip (pe care v-o transmitem odata cu prezenta notificare).
- In situatia neacceptarii Ofertei tippropuse de societatea noastra aveti urmatoarele optiuni:
- posibilitatea exercitarii dreptului de eligibilitate prin incheierea unui nou contract prin negocierea acestuia cu societatea noastra, sau schimbarea furnizorului de gaze naturale cu precizarea ca "Lista operatorilor economici, titulari de licenta de furnizare a gazelor naturale" este publicata pe pagina de internet a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei;
- asigurarea furnizarii gazelor naturale de catre societatea noastra in baza contractului de furnizare a gazelor naturale in vigoare, la pretul final reglementat pana la data de 31 decembrie 2014 si la pretul din Oferta propusa de catre SC Mihoc Oil S.R.L. , incepand cu data de 1 ianuarie 2015 si pana la data incheierii de catre clientul noncasnic a unui contract de vanzare-cumparare aferent furnizarii gazelor naturale in regim negociat, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2015.
- La exercitarea dreptului de eligibilitate aveti posibilitatea sa incheiati contractul de furnizare negociata cu furnizorul in urmatoarele variante:
- cu servicii incluse, prin includerea in pretul final, pe langa pretul de furnizare negociata a gazelor naturale, a tarifelor reglementate aferente serviciilor prestate, respectiv, dupa caz, a tarifului de transport, de distributie - pentru consumatorii conectati in sistemul de distributie, si de inmagazinare subterana a gazelor naturale; In aceasta situatie contractele pentru serviciile de transport , inmagazinare subterana, distributie sunt in sarcina furnizorului.
- fara servicii incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractata la pretul de furnizare negociata. In aceasta situatie contractarea serviciilor de transport , inmagazinare subterana, distributie sunt in sarcina dvs.Indiferent de varianta in care se incheie contractul de furnizare negociata a gazelor naturale, pretul care este negociat intre consumatorul final si furnizor este exclusiv pretul de furnizare a gazelor naturale.

Oferta tipde furnizare a gazelor naturale pe categoriile de consum B1-B4, categorii de client finali aflati in portofoliu propriu este publicata/afisata :
- pe pagina de web www.mihoc-oil.ro/index.php;
- la punctual de lucru deschis in incinta Primariei Tamaseni;
- la punctual de lucru deschis in incinta Primariei Vanatori Neamt.