Stimaţi clienţi, conform reglementărilor legale în vigoare şi în linie cu valorile SC Mihoc - Oil SRL, compania noastră vă informează asupra următoarelor drepturi pe care le aveţi în relaţia cu echipele noastre, în calitate de client:

 

  •  1. Aveţi dreptul să cereţi şi să primiţi, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia şi a condiţiilor-standard de furnizare a serviciului, după caz.
  •  2. Înainte de semnarea contractului de furnizare, puteţi solicita oricare dintre următoarele informaţii: etapele şi documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare; ofertele tip pentru care puteţi opta, după caz; contractul corespunzător ofertei alese, după caz; preţurile şi tarifele practicate.
  •  Toate detaliile referitoare la aceste informaţii sunt disponibile online pe www.mihoc-oil.ro sau în sediile noastre, în spaţiile special amenajate din zonele de recepţie clienţi.
  •  3. Pe www.mihoc-oil.ro şi în sediile noastre, găsiţi detalii despre: serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit şi continuitatea în alimentare; durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire a contractului şi de întrerupere temporară a alimentării cu gaze naturale, dreptul de denunţare unilaterală a contractului; compensaţiile/despăgubirile şi modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz; penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi prevederile contractuale.
  •  3. La cerere, echipele noastre din zonele de recepţie a clienţilor vă vor pune la dispoziţie un extras tipărit al procedurii de înregistrare, investigare şi soluţionare a petiţiilor primite de la consumatori.
  •  4. Pe site-ul www.mihoc-oil.ro şi în sediile noastre, găsiţi continuu informaţii referitoare la orice modificări ale preţurilor, ale modului de facturare, de încasare sau ale altor condiţii din contract. Aveţi dreptul de a renunţa la contract fără a plăti despăgubiri, respectând prevederile contractuale şi legale în vigoare. Dacă dreptul dumneavoastră de a fi informat vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE.

Mai multe detalii privind principalele domenii de informare a consumatorilor de gaze naturale aici.