•  Efectuarea verificării/reviziei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este, conform noilor prevederi legislative (Normele Tehnice î n vigoare NTPEE - 2008 aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04.2009), o obligaţie ce revine clienţilor.
  •  Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare se realizează la maximum 2 ani, iar revizia tehnică a instalaţiei de utilizare la maximum 10 ani.

Revizia este obligatorie şi în următoarele cazuri:

  •  în urma neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
  •  după orice accident care poate afecta instalaţia de utilizare.

În cazul nerealizării serviciului de verificare/revizie în termenul specificat mai sus, pentru asigurarea reţelei şi a instalaţiei de utilizare, furnizorul de gaze naturale SC Mihoc-Oil SRL va fi pus în situaţia de a aplica măsurile de sistare a furnizării gazelor naturale.

În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, clienţii SC Mihoc-Oil SRL  pot alege pentru efectuarea serviciului de verificare/revizie orice firmă autorizată ANRE.

Prin intermediul facturii de gaze naturale SC Mihoc-Oil SRL informeză clienţii privind data limită până la care trebuie să efectueze serviciul de revizie/verificare. De asemenea, furnizorul de gaze naturale vă pune la dispoziţie prevederile legale în vigoare (link catre sectiunea informarea consumatorilor/extras NTPEE) şi informaţii cu privire la acest subiect*.

___

* Pentru mai multe informaţii cu privire la acest subiect, vă invităm să ne scrieţi la adresa contact@mihoc-oil.ro sau să ne contactaţi la numărul 0233-252-202