ue logo

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

 

Mihoc OIL SRL implementeaza incepand cu 15.10.2013 proiectul: Extindere retea de distributie gaze naturale in Comuna Tamaseni si Comuna Vanatori, Judetul Neamt, finantat prin:

 

Program Operaţional: Sectorial  Cresterea Competitivitatii Economice

 

Axa prioritară: 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice

 

Operaţiunea: B: Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie -partea de DISTRIBUŢIE

 

Descarca: Anunt

Descarca: Prezentare generala proiect

 


 

ue logo

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

ANUNŢ DE PRESĂ

 

Roman, 17.12.2015

 

 Societatea comerciala MIHOC OIL SRL cu sediul în: sat Leghin, comuna Pipirig, judetul Neamt  incheie la data de 15.12.2015 implementarea proiectului “Extindere reţele de distribuţie gaze naturale în Comuna Tămăşeni şi Comuna Vânători, Judeţul Neamt” cofinanţat prin Fondul European de  Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie, in calitate de Organism Intermediar pentru Energie, in numele si pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”.

 

Valoarea totală a proiectului este de 5.882.102,90 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.747.707,09 lei.

 

 Proiectul a fost implementat în comunele Tamaseni si Vanatori, judetul Neamt in perioada 15.10.2013  -  15.12.2015.

 

 Obiectivul proiectului este  extinderea cu 133,518 km a retelei de distributie gaze naturale in comuna Tamaseni si comuna Vanatori, judetul Neamt si crearea a noi 8 locuri de munca.

 

 Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

 Firastrau Mihoc Victor Catalin - Manager proiect,

 Adresa : Mun. Roman, str. Tineretului, nr.20, judetul Neamt,

 Telefon: 0721269499, Fax 0233-740.703,

 E-mail: contact@mihoc-oil.ro